Podatność CVE-2015-3620


Publikacja: 2015-05-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the advanced dataset reports page in Fortinet FortiAnalyzer 5.0.0 through 5.0.10 and 5.2.0 through 5.2.1 and FortiManager 5.0.3 through 5.0.10 and 5.2.0 through 5.2.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Fortinet FortiAnalyzer & FortiManager Client Side Cross Site Scripting Vulnerability
Vulnerability La...
05.05.2015

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortianalyzer firmware 
Fortinet -> Fortimanager firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/131766/Fortinet-FortiAnalyzer-FortiManager-Cross-Site-Scripting.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/May/13
http://www.fortiguard.com/advisory/FG-IR-15-005/
http://www.securityfocus.com/archive/1/535452/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/74646
http://www.securitytracker.com/id/1032262

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top