Podatność CVE-2015-3784


Publikacja: 2015-08-16

Opis:
Office Viewer in Apple iOS before 8.4.1 and OS X before 10.10.5 allows remote attackers to read arbitrary files via an XML document containing an external entity declaration in conjunction with an entity reference, related to an XML External Entity (XXE) issue.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apple -> Iphone os 
Apple -> Mac os x 
Apple -> Iwork 
Apple -> Keynote 
Apple -> Numbers 
Apple -> Pages 

 Referencje:
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2015/Aug/msg00001.html
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2015/Aug/msg00002.html
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2015/Oct/msg00000.html
http://www.securityfocus.com/bid/76343
http://www.securitytracker.com/id/1033275
https://support.apple.com/HT205373
https://support.apple.com/kb/HT205030
https://support.apple.com/kb/HT205031

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top