Podatność CVE-2015-3913


Publikacja: 2017-06-08   Modyfikacja: 2017-06-09

Opis:
The IP stack in multiple Huawei Campus series switch models allows remote attackers to cause a denial of service (reboot) via a crafted ICMP request message.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Huawei -> S6300ei firmware 
Huawei -> S5300si firmware 
Huawei -> S6700ei firmware 
Huawei -> S5700si firmware 
Huawei -> S2350ei firmware 
Huawei -> S7700 firmware 
Huawei -> S3700 firmware 
Huawei -> S5700ei firmware 
Huawei -> S2700 firmware 
Huawei -> S5720hi firmware 
Huawei -> S3300 firmware 
Huawei -> S2750ei firmware 
Huawei -> S2300 firmware 
Huawei -> S5300hi firmware 
Huawei -> S9700 firmware 
Huawei -> S9300 firmware 
Huawei -> S5300ei firmware 
Huawei -> S12700 firmware 
Huawei -> S5700hi firmware 
Huawei -> S5300li firmware 
Huawei -> S5710hi firmware 
Huawei -> S5700li firmware 

 Referencje:
http://www1.huawei.com/en/security/psirt/security-bulletins/security-advisories/hw-427449.htm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top