Podatność CVE-2015-4155


Publikacja: 2015-06-02

Opis:
GNU Parallel before 20150422, when using (1) --pipe, (2) --tmux, (3) --cat, (4) --fifo, or (5) --compress, allows local users to write to arbitrary files via a symlink attack on a temporary file.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Parallel 

 Referencje:
http://lists.gnu.org/archive/html/parallel/2015-04/msg00045.html
http://lists.gnu.org/archive/html/parallel/2015-05/msg00024.html
http://www.securityfocus.com/bid/74962

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top