Podatność CVE-2015-4158


Publikacja: 2015-06-02

Opis:
SAP ABAP & Java Server allows remote attackers to cause a denial of service (service termination) via unspecified vectors, aka SAP Security Note 2121661.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SAP -> Netweaver abap application server 
SAP -> Netweaver java application server 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/May/96
http://www.securityfocus.com/bid/74799

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top