Podatność CVE-2015-4159


Publikacja: 2015-06-02

Opis:
SQL injection vulnerability in SAP HANA Web-based Development Workbench allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors, aka SAP Security Notes 2153892.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Hana web-based development workbench 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/May/96
http://www.securityfocus.com/bid/74802

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top