Podatność CVE-2015-4173


Publikacja: 2015-08-26

Opis:
Unquoted Windows search path vulnerability in the autorun value in Dell SonicWall NetExtender before 7.5.227 and 8.0.x before 8.0.238, as used in the SRA firmware before 7.5.1.2-40sv and 8.x before 8.0.0.3-23sv, allows local users to gain privileges via a Trojan horse program in the %SYSTEMDRIVE% folder.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Dell SonicWall NetExtender 7.5.215 Privilege Escalation
Andrew Smith
25.08.2015

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sonicwall -> Netextender firmware 
DELL -> Sonicwall netextender firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/133302/Dell-SonicWall-NetExtender-7.5.215-Privilege-Escalation.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/536303/100/0/threaded
http://www.securitytracker.com/id/1033417
https://support.software.dell.com/product-notification/157537

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top