Podatność CVE-2015-4214


Publikacja: 2015-06-24

Opis:
Cisco Unified MeetingPlace 8.6(1.2) and 8.6(1.9) allows remote authenticated users to discover cleartext passwords by reading HTML source code, aka Bug ID CSCuu33050.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Unified meetingplace 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=39470
http://www.securityfocus.com/bid/75380
http://www.securitytracker.com/id/1032703

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top