Podatność CVE-2015-4220


Publikacja: 2015-06-25

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Cisco Unified Presence Server 9.1(1) allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via an unspecified value, aka Bug ID CSCuq03773.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Unified presence server 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=39504
http://www.securityfocus.com/bid/75407
http://www.securitytracker.com/id/1032717

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top