Podatność CVE-2015-4233


Publikacja: 2015-07-02

Opis:
SQL injection vulnerability in Cisco Unified MeetingPlace 8.6(1.2) allows remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors, aka Bug ID CSCuu54037.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified meetingplace 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=39570
http://www.securityfocus.com/bid/75500
http://www.securitytracker.com/id/1032766

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top