Podatność CVE-2015-4370


Publikacja: 2015-06-15

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Site Documentation module before 6.x-1.5 for Drupal allows remote authenticated users with certain permissions to inject arbitrary web script or HTML via vectors related to taxonomy terms.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Site documentation project -> Site documentation 

 Referencje:
https://www.drupal.org/node/2450387
https://www.drupal.org/node/2450321
http://www.securityfocus.com/bid/73051
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/04/25/6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top