Podatność CVE-2015-4527


Publikacja: 2015-07-23   Modyfikacja: 2015-07-30

Opis:
Directory traversal vulnerability in EMC Avamar Server 7.x before 7.1.2 and Avamar Virtual Addition (AVE) 7.x before 7.1.2 allows remote attackers to read arbitrary files by using the Avamar Desktop/Laptop client interface to send crafted parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
EMC -> Avamar server 
EMC -> Avamar server virtual edition 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1033026
http://seclists.org/bugtraq/2015/Jul/110

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top