Podatność CVE-2015-4554


Publikacja: 2015-07-21

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in TIBCO Spotfire Client and Spotfire Web Player Client in Spotfire Analyst before 5.5.2, 6.0.x before 6.0.3, 6.5.x before 6.5.3, and 7.0.x before 7.0.1; Spotfire Analytics Platform for AWS 6.5 and 7.0.x before 7.0.1; Spotfire Automation Services before 5.5.2, 6.0.x before 6.0.3, 6.5.x before 6.5.3, and 7.0.x before 7.0.1; Spotfire Deployment Kit before 5.5.2, 6.0.x before 6.0.3, 6.5.x before 6.5.3, and 7.0.x before 7.0.1; Spotfire Desktop before 6.5.2 and 7.0.x before 7.0.1; Spotfire Desktop Language Packs 7.0.x before 7.0.1; Spotfire Professional before 5.5.2, 6.0.x before 6.0.3, 6.5.x before 6.5.3, and 7.0.x before 7.0.1; Spotfire Web Player before 5.5.2, 6.0.x before 6.0.3, 6.5.x before 6.5.3, and 7.0.x before 7.0.1; and Silver Fabric Enabler for Spotfire Web Player before 2.1.1 allow remote attackers to execute arbitrary code or obtain sensitive information via unknown vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
TIBCO Spotfire Web Player vulnerabilities
tibco
22.07.2015

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tibco -> Silver fabric enabler for spotfire webplayer 
Tibco -> Spotfire analyst 
Tibco -> Spotfire analytics platform for aws 
Tibco -> Spotfire automation services 
Tibco -> Spotfire deployment kit 
Tibco -> Spotfire desktop 
Tibco -> Spotfire desktop language packs 
Tibco -> Spotfire professional 
Tibco -> Spotfire web player 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1033015
http://www.tibco.com/assets/blt1fd126faba191a9f/2015-001-advisory.txt
http://www.tibco.com/mk/advisory.jsp

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top