Podatność CVE-2015-4670


Publikacja: 2015-08-18

Opis:
Directory traversal vulnerability in the AjaxFileUpload control in DevExpress AJAX Control Toolkit (aka AjaxControlToolkit) before 15.1 allows remote attackers to write to arbitrary files via a .. (dot dot) in the fileId parameter to AjaxFileUploadHandler.axd.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Devexpress -> Ajax control toolkit 

 Referencje:
http://www.cardinaleconcepts.com/cve-2015-4670-directory-traversal-to-remote-code-execution-in-ajaxcontroltoolkit/
http://www.securityfocus.com/archive/1/535990/100/0/threaded

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top