Podatność CVE-2015-4681


Publikacja: 2017-09-19   Modyfikacja: 2017-09-20

Opis:
Polycom RealPresence Resource Manager (aka RPRM) before 8.4 allows local users to have unspecified impact via vectors related to weak passwords.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Polycom -> Realpresence resource manager 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Jun/81
http://www.securityfocus.com/archive/1/535852/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/75432
https://packetstormsecurity.com/files/132463/Polycom-RealPresence-Resource-Manager-RPRM-Disclosure-Traversal.html
https://support.polycom.com/global/documents/support/documentation/Security_Center_Post_for_RPRM_CVEs.pdf
https://www.exploit-db.com/exploits/37449/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top