Podatność CVE-2015-4682


Publikacja: 2017-09-19   Modyfikacja: 2017-09-20

Opis:
Polycom RealPresence Resource Manager (aka RPRM) before 8.4 allows remote authenticated users to obtain the installation path via an HTTP POST request to PlcmRmWeb/JConfigManager.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Polycom RealPresence Resource Manager (RPRM) Disclosure / Traversal
SEC
27.06.2015

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Polycom -> Realpresence resource manager 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/132463/Polycom-RealPresence-Resource-Manager-RPRM-Disclosure-Traversal.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Jun/81
http://www.securityfocus.com/archive/1/535852/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/75432
https://support.polycom.com/global/documents/support/documentation/Security_Center_Post_for_RPRM_CVEs.pdf
https://www.exploit-db.com/exploits/37449/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top