Podatność CVE-2015-5148


Publikacja: 2015-06-30

Opis:
SQL injection vulnerability in LivelyCart 1.2.0 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the search_query parameter to product/search.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Livelycart -> Livelycart 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/37325/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top