Podatność CVE-2015-5384


Publikacja: 2019-04-03   Modyfikacja: 2019-04-04

Opis:
AxiomSL's Axiom Google Web Toolkit module 9.5.3 and earlier is vulnerable to a Session Fixation attack.

Typ:

CWE-384

(Session Fixation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Axiomsl -> Axiom 

 Referencje:
https://www.excellium-services.com/cert-xlm-advisory/cve-2015-5384/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top