Podatność CVE-2015-5452


Publikacja: 2015-07-08

Opis:
SQL injection vulnerability in Watchguard XCS 9.2 and 10.0 before build 150522 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the sid cookie, as demonstrated by a request to borderpost/imp/compose.php3.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Watchguard -> XCS 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/132498/Watchguard-XCS-10.0-SQL-Injection-Command-Execution.html
http://packetstormsecurity.com/files/133721/Watchguard-XCS-Remote-Command-Execution.html
http://www.rapid7.com/db/modules/exploit/freebsd/http/watchguard_cmd_exec
http://www.security-assessment.com/files/documents/advisory/Watchguard-XCS-final.pdf
http://www.securityfocus.com/bid/75516
http://www.watchguard.com/support/release-notes/xcs/10/en-US/EN_Release_Notes_XCS_v10_0_Security_Hotfix/EN_Release_Notes_XCS_v10_0_Security_Hotfix.pdf
http://www.watchguard.com/support/release-notes/xcs/9/en-US/EN_ReleaseNotes_XCS_9_2_Security_Hotfix/EN_Release_Notes_XCS_v9_2_Security_Hotfix.pdf
https://www.exploit-db.com/exploits/38346/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top