Podatność CVE-2015-5459


Publikacja: 2015-07-08

Opis:
SQL injection vulnerability in the AdvanceSearch.class in AdventNetPassTrix.jar in ManageEngine Password Manager Pro (PMP) before 8.1 Build 8101 allows remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via the ANDOR parameter, as demonstrated by a request to STATE_ID/1425543888647/SQLAdvancedALSearchResult.cc.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine password manager pro 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/132511/ManageEngine-Password-Manager-Pro-8.1-SQL-Injection.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Jul/19
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Jun/104
http://www.securityfocus.com/bid/75692
https://www.manageengine.com/products/passwordmanagerpro/release-notes.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top