Podatność CVE-2015-5462


Publikacja: 2019-04-03   Modyfikacja: 2019-04-04

Opis:
AxiomSL's Axiom Google Web Toolkit module 9.5.3 and earlier allows remote attackers to inject HTML into the scoping dashboard features.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Axiomsl -> Axiom 

 Referencje:
https://www.excellium-services.com/cert-xlm-advisory/cve-2015-5462/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top