Podatność CVE-2015-5504


Publikacja: 2015-08-18

Opis:
SQL injection vulnerability in the Novalnet Payment Module Ubercart module for Drupal allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Novalnet -> Novalnet payment module ubercart- 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/07/04/4
http://www.securityfocus.com/bid/75039
http://www.securityfocus.com/bid/75040
https://www.drupal.org/node/2499787

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top