Podatność CVE-2015-5603


Publikacja: 2015-09-21

Opis:
The HipChat for JIRA plugin before 6.30.0 for Atlassian JIRA allows remote authenticated users to execute arbitrary Java code via unspecified vectors, related to "Velocity Template Injection Vulnerability."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Jira / HipChat For Jira Java Code Execution
David Black
02.09.2015
Low
JIRA and HipChat for JIRA plugin Velocity Template Injection Vulnerability
Chris Wood
29.10.2015
Med.
Atlassian HipChat for Jira Plugin Velocity Template Injection
sinn3r
05.12.2015

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atlassian -> Hipchat 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/133401/Jira-HipChat-For-Jira-Java-Code-Execution.html
http://www.rapid7.com/db/modules/exploit/multi/http/jira_hipchat_template
http://www.securityfocus.com/archive/1/536374/100/0/threaded
https://confluence.atlassian.com/jira/jira-and-hipchat-for-jira-plugin-security-advisory-2015-08-26-776650785.html
https://www.exploit-db.com/exploits/38551/
https://www.exploit-db.com/exploits/38905/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top