Podatność CVE-2015-5634


Publikacja: 2015-09-20

Opis:
The Newphoria MEGAPHONE MUSIC application before 1.1 for Android and before 1.1 for iOS allows attackers to bypass a URL whitelist protection mechanism and obtain API access via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Newphoria corporation -> Megaphone music 

 Referencje:
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2015-000132
http://jvn.jp/en/jp/JVN83862346/index.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN83862346/995707/index.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top