Podatność CVE-2015-5698


Publikacja: 2015-08-30

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the web server on Siemens SIMATIC S7-1200 CPU devices with firmware before 4.1.3 allows remote attackers to hijack the authentication of unspecified victims via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Siemens -> Simatic s7 1200 cpu 
Siemens -> Simatic s7 1200 cpu firmware 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1033419
http://www.siemens.com/cert/pool/cert/siemens_security_advisory_ssa-134003.pdf
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-239-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top