Podatność CVE-2015-6034


Publikacja: 2015-10-28

Opis:
EPSON Network Utility 4.10 uses weak permissions (Everyone: Full Control) for eEBSVC.exe, which allows local users to gain privileges via a Trojan horse file.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Epson -> Network utility 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/672500
https://www.epson.com/cgi-bin/Store/support/supAdvice.jsp?type=highlights&noteoid=288045

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top