Podatność CVE-2015-6346


Publikacja: 2015-10-30

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Cisco Secure Access Control Server (ACS) 5.7(0.15) allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted URL.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Secure access control server 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151023-acs_xss
http://www.securitytracker.com/id/1033969

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top