Podatność CVE-2015-6382


Publikacja: 2015-11-25   Modyfikacja: 2015-11-26

Opis:
Cisco ASR 5000 devices with software 16.0(900) allow remote attackers to cause a denial of service (telnetd process restart) via a TELNET connection, aka Bug ID CSCuv25815.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Asr 5000 series software 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151125-asr5000
http://www.securitytracker.com/id/1034254

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top