Podatność CVE-2015-6387


Publikacja: 2015-12-04   Modyfikacja: 2015-12-05

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Cisco Unified Computing System (UCS) Central Software 1.3(0.1) allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted value in a URL, aka Bug ID CSCux33573.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Unified computing system central software 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151201-ucs
http://www.securitytracker.com/id/1034275

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top