Podatność CVE-2015-6388


Publikacja: 2015-12-04   Modyfikacja: 2015-12-05

Opis:
Cisco Unified Computing System (UCS) Central software 1.3(0.1) allows remote attackers to conduct server-side request forgery (SSRF) attacks via a crafted request, aka Bug ID CSCux33575.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Unified computing system central software 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151201-ucs1
http://www.securityfocus.com/bid/78870
http://www.securitytracker.com/id/1034380

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top