Podatność CVE-2015-6477


Publikacja: 2015-10-18   Modyfikacja: 2015-10-23

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the Wind Farm Portal application in Nordex Control 2 (NC2) SCADA 16 and earlier allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Nordex NC2 XSS Vulnerability
Karn Ganeshen
24.12.2015

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nordex -> Nordex control 2 scada 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/135068/Nordex-Control-2-NC2-SCADA-16-Cross-Site-Scripting.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Dec/117
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-286-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top