Podatność CVE-2015-6480


Publikacja: 2015-12-21

Opis:
The MessageBrokerServlet servlet in Moxa OnCell Central Manager before 2.2 does not require authentication, which allows remote attackers to obtain administrative access via a command, as demonstrated by the addUserAndGroup action.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
MOXA -> Oncell central manager 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-328-01
http://zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-452/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top