Podatność CVE-2015-6808


Publikacja: 2015-09-04

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Spotlight module 7.x-1.x before 7.x-1.5 for Drupal allows remote authenticated users with certain permissions to inject arbitrary web script or HTML via a node title.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Levelten interactive -> Spotlight 

 Referencje:
https://www.drupal.org/node/2561375
https://www.drupal.org/node/2561313

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top