Podatność CVE-2015-7034


Publikacja: 2015-10-18   Modyfikacja: 2015-10-23

Opis:
The Apple iWork application before 2.6 for iOS and Apple Pages before 5.6 allow remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption and application crash) via a crafted Pages document.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Iwork 
Apple -> Pages 

 Referencje:
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2015/Oct/msg00000.html
http://www.securitytracker.com/id/1033821
https://support.apple.com/HT205373

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top