Podatność CVE-2015-7239


Publikacja: 2015-09-18

Opis:
SQL injection vulnerability in the BP_FIND_JOBS_WITH_PROGRAM function module in SAP NetWeaver J2EE Engine 7.40 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SAP NetWeaver J2EE Engine 7.40 SQL Injection
Vahagn Vardanyan
15.12.2015

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Netweaver j2ee engine 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/134801/SAP-NetWeaver-J2EE-Engine-7.40-SQL-Injection.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Dec/66
http://www.securityfocus.com/archive/1/537109/100/0/threaded
https://erpscan.io/advisories/erpscan-15-021-sap-netweaver-7-4-bp_find_jobs_with_program-sql-injection/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top