Podatność CVE-2015-7255


Publikacja: 2017-08-29

Opis:
ZTE OX-330P, ZXHN H108N, W300V1.0.0S_ZRD_TR1_D68, HG110, GAN9.8T101A-B, MF28G, ZXHN H108N use non-unique X.509 certificates and SSH host keys, which might allow remote attackers to obtain credentials or other sensitive information via a man-in-the-middle attack, passive decryption attack, or impersonating a legitimate device.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
ZTE -> Gan9.8t101a-b firmware 
ZTE -> Zxhn h108n firmware 
ZTE -> W300v1.0.0s zrd tr1 d68 firmware 
ZTE -> Ox-330p firmware 
ZTE -> Hg110 firmware 
ZTE -> Mf28g firmware 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/566724
https://github.com/sec-consult/houseofkeys/search?p=3&q=zte&type=&utf8=%E2%9C%93
https://www.kb.cert.org/vuls/id/BLUU-A2NQYR

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top