Podatność CVE-2015-7294


Publikacja: 2017-09-06   Modyfikacja: 2017-09-07

Opis:
ldapauth-fork before 2.3.3 allows remote attackers to perform LDAP injection attacks via a crafted username.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Ldapauth-fork project -> Ldapauth-fork 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/09/18/8
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/09/21/2
https://github.com/vesse/node-ldapauth-fork/commit/3feea43e243698bcaeffa904a7324f4d96df60e4
https://github.com/vesse/node-ldapauth-fork/issues/21

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top