Podatność CVE-2015-7310


Publikacja: 2015-09-22

Opis:
McAfee Enterprise Security Manager (ESM), Enterprise Security Manager/Log Manager (ESMLM), and Enterprise Security Manager/Receiver (ESMREC) before 9.3.2MR18, 9.4.x before 9.4.2MR8, and 9.5.x before 9.5.0MR7 allow remote authenticated users to execute arbitrary OS commands via a crafted filename, which is not properly handled when downloading the file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Enterprise security manager 
Mcafee -> Enterprise security manager/log manager 
Mcafee -> Enterprise security manager/receiver 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1033654
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10133

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top