Podatność CVE-2015-7323


Publikacja: 2015-10-05

Opis:
The Secure Meeting (Pulse Collaboration) in Pulse Connect Secure (formerly Juniper Junos Pulse) before 7.1R22.1, 7.4, 8.0 before 8.0R11, and 8.1 before 8.1R3 allows remote authenticated users to bypass intended access restrictions and log into arbitrary meetings by leveraging a meeting id and meetingAppSun.jar.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Junos Pulse Secure Meeting 8.0.5 Access Bypass
Profundis
26.09.2015

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Juniper -> Pulse connect secure 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Sep/98
http://www.securitytracker.com/id/1033684
https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories/SA40054
https://packetstormsecurity.com/files/133711/Junos-Pulse-Secure-Meeting-8.0.5-Access-Bypass.html
https://profundis-labs.com/advisories/CVE-2015-7323.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top