Podatność CVE-2015-7724


Publikacja: 2017-06-07

Opis:
AMD fglrx-driver before 15.9 allows local users to gain privileges via a symlink attack. NOTE: This vulnerability exists due to an incomplete fix for CVE-2015-7723.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
AMD fglrx-driver 15.7 Privilege Escalation
Tim Brown
30.10.2015

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
AMD -> Fglrx-driver 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/134120/AMD-fglrx-driver-15.7-Privilege-Escalation.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Oct/103
http://www.securityfocus.com/archive/1/536782/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/77361
https://www.portcullis-security.com/security-research-and-downloads/security-advisories/cve-2015-7724/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top