Podatność CVE-2015-7730


Publikacja: 2015-10-15   Modyfikacja: 2015-10-16

Opis:
SAP BusinessObjects BI Platform 4.1, BusinessObjects Edge 4.0, and BusinessObjects XI (BOXI) 3.1 R3 allow remote attackers to cause a denial of service (out-of-bounds read and listener crash) via a crafted GIOP packet, aka SAP Security Note 2001108.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SAP -> Businessobjects 
SAP -> Businessobjects edge 
SAP -> Businessobjects xi 

 Referencje:
https://www.onapsis.com/research/security-advisories/SAP-Business-Objects-Memory-Corruption
https://www.onapsis.com/blog/analyzing-sap-security-notes-may-2015-edition
http://www.securitytracker.com/id/1033637
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Sep/81

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top