Podatność CVE-2015-7754


Publikacja: 2016-01-08

Opis:
Juniper ScreenOS before 6.3.0r21, when ssh-pka is configured and enabled, allows remote attackers to cause a denial of service (system crash) or execute arbitrary code via crafted SSH negotiation.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Juniper -> Screenos 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1034490
http://www.securityfocus.com/bid/79627
http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10712

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top