Podatność CVE-2015-7780


Publikacja: 2017-06-27   Modyfikacja: 2017-06-28

Opis:
Directory traversal vulnerability in ManageEngine Firewall Analyzer before 8.0.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine firewall analyzer 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN21968837/index.html
http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2015/JVNDB-2015-000185.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top