Podatność CVE-2015-7781


Publikacja: 2017-06-27   Modyfikacja: 2017-06-28

Opis:
ManageEngine Firewall Analyzer before 8.0 does not restrict access permissions.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine firewall analyzer 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN12991684/index.html
http://jvndb.jvn.jp/en/contents/2015/JVNDB-2015-000186.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top