Podatność CVE-2015-7877


Publikacja: 2017-09-11

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in the User Dashboard module 7.x before 7.x-1.4 for Drupal allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
User dashboard project -> User dashboard 

 Referencje:
https://www.drupal.org/node/2572341
https://www.drupal.org/node/2577901

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top