Podatność CVE-2015-7887


Publikacja: 2017-08-07

Opis:
NetApp SnapCenter Server 1.0 allows remote authenticated users to list and delete backups.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netapp -> Snapcenter server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/77315
https://kb.netapp.com/support/s/article/ka51A00000007EnQAI/authentication-bypass-vulnerability-in-snapcenter-server-1-0?language=en_US

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top