Podatność CVE-2015-7906


Publikacja: 2015-12-21

Opis:
LOYTEC LIP-3ECTB 6.0.1, LINX-100, LVIS-3E100, and LIP-ME201 devices allow remote attackers to read a password-hash backup file via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Loytec -> L-switch and l-ip firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-342-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top