Podatność CVE-2015-7962


Publikacja: 2018-03-02   Modyfikacja: 2018-03-03

Opis:
SafeNet Authentication Service for Outlook Web App Agent uses a weak ACL for unspecified installation directories and executable modules, which allows local users to gain privileges by modifying an executable module.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gemalto -> Safenet authentication service for outlook web app agent 

 Referencje:
https://labs.nettitude.com/blog/cve-2015-7596-through-cve-2015-7598-cve-2015-7961-through-cve-2015-7967-safenet-authentication-service-agent-vulnerabilities/
https://labs.nettitude.com/wp-content/uploads/2016/03/160125-1-Gemalto-IDSS-Security-Bulletin-SAS-Agents-Privilege-Escalation.pdf
https://safenet.gemalto.com/technical-support/security-updates/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top