Podatność CVE-2015-7987


Publikacja: 2016-06-25   Modyfikacja: 2016-06-26

Opis:
Multiple buffer overflows in mDNSResponder before 625.41.2 allow remote attackers to read or write to out-of-bounds memory locations via vectors involving the (1) GetValueForIPv4Addr, (2) GetValueForMACAddr, (3) rfc3110_import, or (4) CopyNSEC3ResourceRecord function.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Mdnsresponder 
Apple -> Airport base station firmware 
Apple -> Iphone os 
Apple -> Mac os x 
Apple -> Watchos 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/143335
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinjul2016-3090568.html
http://www.securityfocus.com/bid/91323
http://www.securitytracker.com/id/1036181
https://support.apple.com/HT206846

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top