Podatność CVE-2015-8084


Publikacja: 2015-12-07

Opis:
Huawei USG5500, USG2100, USG2200, and USG5100 unified security gateways with software before V300R001C10SPC600, when "DHCP Snooping" is enabled and either "option82 insert" or "option82 rebuild" is enabled on an interface, allow remote attackers to cause a denial of service (reboot) via crafted DHCP packets.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Huawei -> Unified security gateway firmware 

 Referencje:
http://www1.huawei.com/en/security/psirt/security-bulletins/security-advisories/hw-457916.htm
http://www.securityfocus.com/bid/77300

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top